2024-04-17

Ден: 23.06.2013

Десетки юристи, журналисти, правозащитници, социолози, хора на изкуството, университетски преподаватели са подписали т.нар. Харта за разграждане на...