2024-07-17

Ден: 26.04.2013

Твърде страшно е, когато, дори отречени от историята, днес отново се възпроизвеждат обществени модели на манипулация, които...
Днес стана известно, че евродепутатът Владимир Уручев е подал оставка от два борда в българската енергетика. Това...