2024-07-13

Ден: 22.04.2013

Под натиск на представители на Временните обществени съвети на българите зад граница Централната избирателна комисия (ЦИК) поправи...
Деветата среща на български журналисти от цял свят ще бъде в България през септември-октомври. Традиционният форум се връща...