2024-06-21

Ден: 07.04.2013

Международният журналистически консорциум ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), който притежава досиета на собственици на офшорни сметки...
Електронно (най-лесно и бързо): ===================== https://www.cik.bg/register С писмо по пощата: ============ разпечатайте, попълнете и изпратете до посолството в страната, където искате да...