2024-06-12

Ден: 16.04.2013

Иституционална имплозия, намаляла стопанска активност и социален срив – тези заплахи за сигурността в България извежда като...
Граждански клуб призова българските избиратели да бойкотират парламентарните избори на 12-ти май 2013 г. В съобщение, озаглавено...
Подписка с искане за отмяна и преразглеждане на влязло в сила съдебно решение срещу Ивайло Зартов. Тя...