2024-05-24

Месец: март 2013

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е приела поканата на служебния премиер и министър на...
Днешната "следреволюцонна" действителност е точна визитка на обществото. Имаме баби, роми и младежи, закарани с автобуси и...