2024-05-24

Ден: 16.03.2013

Олигархията в България е пръснала неимоверно много средства за депутати, за високи постове, от които зависи безнаказаното...