2022-11-30

Ден: 27.03.2013

Днешната "следреволюцонна" действителност е точна визитка на обществото. Имаме баби, роми и младежи, закарани с автобуси и...