2024-03-01

Ден: 23.03.2013

Ние констатираме следните нарушения: 1. Неспазване на Конституцията на Република България, чл. 26. (1) - правна равнопоставеност на...
Признавам, че поради професионални изкривявания и вероятно натрупания житейски опит, в това число разочарования, не вярвам на...