2024-07-17

Ден: 15.03.2013

Българският държавен глава Р. Плевнелиев сега потвърди своето отношение към Българо-Американците, като отново ги “кастрира” за изборите,...
Какво казва Изборния кодекс? В дипломатическите служби и почетните консулства, изборна секция се разкрива с 20 подадени заявления....