2024-05-27

Ден: 13.11.2012

Като основни приоритети конференцията открои: - Изучаването и разпространението на българския език, култура, традиции, вяра; - Институционално представителство на...