2022-06-29

Ден: 07.11.2012

Днес в Брюксел започна конференцията за българите в чужбина, по инициатива на вицепрезидента Попова, която се провежда...