2024-04-21

Ден: 06.11.2012

Българското Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е приело предложението на Евгения Димитрова, член на Международния...