2024-06-23

Ден: 29.11.2012

В съвременната западна научна литература се говори за наличието на един нов междудисциплинарен отрасъл на общественополитическото знание,...
Публикуваните през последната година индекси показват, че България бележи влошаване на позицията си във всички класации, освен...