Home » Избрано

11 от членовете на Св. Синод са работили за ДС

2012.01.17 2 коментари
Spread the love

Комисията по досиетата обяви днес имената на 11 митрополита, които са работили за бившата Държавна сигурност

 

Сред обявените не присъства патриарх Максим (който, както е известно е избран начело на Българската православна църква след решение на Политбюро на ЦК на БКП).

От членовете на Светия Синод не са обявени само имената на Ловчанския митрополит Гавриил, Доростолския митрополит Амвросий и Пловдивския митрополит Николай.

Проверката на ръководителите и членовете на управителните органи  на Българската православна църква продължава.

Комисията по досиетата установи принадлежност към бившите служби и на двамата ръководители на мюсюлманското вероизповедание у нас, които в продължение на години водиха съдебни битки един срещу и си разменяха обвинения – Мустафа Алиш Хаджи и Недим Генджев.

Старозагорският митрополит Галактион – Галактион Табаков е бил агент на МВР – Враца – ДС и Шесто управление на ДС с псевдоним Мишо. Неговото име вече е излизало при проверката на народните представители.

Видинският митрополит Дометиан – Димитър Топузлиев е бил агент на Шесто управление на ДС с псевдоним Добрев. Вербуван е през 1972 година и няма данни кога е снет от действащ оперативен отчет.

Плевенският митрополит Игнатий – Иван Димов e бил агент и секретен сътрудник към  на МВР-Стара Загора-ДС; Първо главно управление и Шесто управление на Държавна сигурност с псевдоними Пенев и Германски.

Сливенският митрополит Йоаникий – Йоаникий Георгиев Неделчев  е бил агент с псевдоним Кирилиевич към МВР Сливен – ДС и Шесто управление на ДС.

Великотърновският митрополит Григорий – Йорго Иванов Стефанов е бил агент Ваньо към МВР-В. Търново-ДС,  МВР-Ст. Загора-ДС и Шесто управление на ДС.

Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф – Йосиф Благоев Босаков е бил агент и секретен сътрудник към Първо главно управление и Шесто управление на ДС. Той е работил за ДС под псевдонимите Николов и Зографов.

Врачанският митрополит Калиник – Калиник Райчев Александров е бил агент към МВР-Русе-ДС, МВР-Сливен-ДС и Шесто управление на ДС с псевдоними Рилски и Велко.

Варненският и Великопреславски митрополит Кирил – Кирил Петров Ковачев е бил секретен сътрудник и агент към Първо главно управление и Шесто главно управление на ДС  с псевдоними Ковачев и Владислав.

Неврокопският митрополит Натанаил – Натанаил Иванов Калайджиев е бил секретен сътрудник на Първо Главно управление на ДС с псевдоним Благоев.

Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон – Симеон Димитров Костадинов е бил агент и секретен сътрудник към Първо главно управление и Второ управление на ДС с псевдоними Христов и Торис, както и щатен служител на Държавна сигурност.

Русенският митрополит Неофит – Симеон Николов Димитров е бил агент на Шесто управление на ДС с псевдоним Неофит.

Само един агент в Католическата църква

Проверката на комисията установи принадлежност към бившите служби и на Мустафа Алиш Хаджи и Недим Генджев.

Недим Генджев е бил щатен и нещатен служител на Държавна сигурност. Мустафа Алиш Хаджи е бил агент с псевдоним Андрей, вербуван през ноември 1989 година.

Комисията установи принадлежност към службите на още петима души от Висшия мюсюлмански съвет – Искрен Добруджалиев, Насуф Насуф, Осман Исмаилов, Ридван Кадьов, Шефкет Хаджи.

При проверката в католическата църква у нас е установена принадлежност само на един човек – Георги Йовчев, епископ на Софийско-Пловдивска епархия от 31 юли 1988 година. Той е бил агент с псевдонима Петър, вербуван през 1987 година.

 

Източник:   Mediapool

 

–––––––––––––––––––––––––––––

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ

НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

–––––––––––––––––––––

Р Е Ш Е Н И Е № 298/ 17.01.2012 г. 

 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 6 – ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности – Българска православна църква – патриарх и митрополити.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:

 

Три имена Галактион Любенов Табаков
Дата на раждане 26.02.1949 г.
Място на раждане гр. Ветрен
Вербувал го служител о. р. Петър Хайтов на 23.09.1981 г., регистриран на 28.09.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Петър Хайтов; о. р. Ангел Славчев; майор Кирил Котов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС, управление VІ-ІІІ-І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент
Псевдоними Мишо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните “ за „Мишо“.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Старозагорски митрополит Галактион

 

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители

 

 

Три имена Димитър Вълчев Топузлиев
Дата на раждане 11.11.1932 г.
Място на раждане с. Хасовица, обл. Смолян
Вербувал го служител о. р. Васил Иванов Вутов на 28.07.1972 г., регистриран на 15.08.1972 г.
Ръководил го служител о. р. Васил Иванов Вутов; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Добрев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-10494-2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Видински митрополит Дометиан

 

 

 

Три имена Иван Радионов Димов
Дата на раждане 10.05.1938 г.
Място на раждане с. Момково, обл. Хасково
Вербувал го служител Вербуван на 27.08.1980 г. г., регистриран на 05.09.1980 г., регистриран в ПГУ на 30.12.1982 г.; възстановен от о. р. Ангел Славчев на 16.11.1987 г., регистриран на 17.12.1987 г.
Ръководил го служител о. р. Александър Златарев; о. р. Иван В. Петров; о. р. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев; о. р. Ангел Славчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ДС, ПГУ-IV, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Пенев; Германски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5326; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните“ за „Пенев“.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Плевенски митрополит Игнатий

 

 

 

Три имена Йоаникий Георгиев Неделчев
Дата на раждане 02.03.1939 г.
Място на раждане с. Пет могили, обл. Сливен
Вербувал го служител о. р. Н. Ганев на 17.02.1977 г., регистриран на 25.02.1977 г.; регистриран в управление VI от о. р. Кирил Котов на 18.08.1986 г.
Ръководил го служител о. р. Н. Ганев; о. р. Кирил Котов; о. р. Сашко Илиев Цветанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ДС, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Кирилиевич
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 1018/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното дело на „Кирилиевич“; писмо рег. № С 76/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-731 (Сл).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Сливенски митрополит Йоаникий

 

 

 

Три имена Йорго Иванов Стефанов
Дата на раждане 10.10.1950 г.
Място на раждане с. Козаревец, обл. Велико Търново
Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Тотев на 06.11.1975 г., регистриран на 14.11.1975 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Тотев; майор Кирил Котов; о. р. Бойко Грозев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; ДС, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Ваньо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните“ за „Ваньо“; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-495 (В.Т.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-999 (Ст.З.).
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Великотърновски митрополит Григорий

 

 

 

Три имена Йосиф Благоев Босаков
Дата на раждане 06.12.1942 г.
Място на раждане с. Славовица, обл. Пазарджик
Вербувал го служител кап. Кирил Иванов Котов на 19.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г.; регистриран в ПГУ на 10.01.1983 г.
Ръководил го служител о. р. Кирил Иванов Котов; о. р. Сашко Цветанов; ст. лейт. Христо Атанасов Кожухаров; лейт. Димо Дичев; ст. лейт. Иван Жеков; ст. лейт. Иван В. Петров; ст. лейт. Орлин Владиков; подп. Стефан Генев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Николов; Зографов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31321 и в дело Ф1, а.е. 5759; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност На САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф

 

 

 

Три имена Калиник Райчев Александров
Дата на раждане 12.03.1931 г.
Място на раждане гр. Мъглиж
Вербувал го служител о. р. Иван Йорданов Йончев на 01.07.1968 г., регистриран на 06.07.1968 г.
Ръководил го служител о. р. Иван Йорданов Йончев; о. р. Тодор Димитров Тодоров; о. р. Иван Ст. Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ОУ на МВР-Сливен-ДС; ДС, управление VI-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Рилски; Велко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-9982; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните “ за „Велко“.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Врачански митрополит Калиник

 

 

 

Три имена Кирил Петров Ковачев
Дата на раждане 08.06.1954 г.
Място на раждане с. Царев брод, обл. Шумен
Вербувал го служител Регистриран в ПГУ на 29.06.1976 г.; възстановен от о. р. Кирил Котов на 01.06.1989 г., регистриран на 12.06.1989 г.
Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев; о. р. Ив. Дечев; о. р. Цв. Станимиров; о. р. Кирил Котов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, управление VI-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент
Псевдоними Ковачев; Владислав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5869; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 4 бр.; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните“ за „Владислав“.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Варненски и Великопреславски митрополит Кирил

 

 

 

Три имена Натанаил Иванов Калайджиев
Дата на раждане 16.11.1952 г.
Място на раждане с. Копривлен, обл. Благоевград
Вербувал го служител полк. Христо Кирилов Маринчев през м. април 1980 г., регистриран в ПГУ на 13.11.1980 г.
Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV, ПГУ-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник
Псевдоними Благоев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 7038; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Неврокопски митрополит Натанаил

 

 

 

Три имена Симеон Димитров Костадинов
Дата на раждане 17.09.1926 г.
Място на раждане гр. Варна
Вербувал го служител Вербуван на 03.11.1964 г., регистриран на 11.11.1964 г.; регистриран в ПГУ на 17.02.1966 г.
Ръководил го служител майор Христо Кирилов Маринчев; подп. Иван Захариев; о. р. Живко Попов; о. р. Емил Александров; о. р. Кольо Трънков; полк. Любомир Коцев; о. р. Дяко Христозов Дяков;  полк. Петко Ковачев; о. р. Петко Маринов Петков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-III, ПГУ-IV, ПГУ-Х
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник
Псевдоними Христов; Торис
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6738 – 27 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон

 

 

 

Три имена Симеон Димитров Костадинов
Дата на раждане 17.09.1926 г.
Място на раждане гр. Варна
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил ДС, управление I
Документи, свързани с кариерното му развитие През м. ноември 1967 г. е назначен за оперативен работник от строго секретния щат на управление I. Псевдоними „Христов“ и „Торис“.
Публична длъжност или публична дейност Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон

 

 

 

Три имена Симеон Николов Димитров
Дата на раждане 15.10.1945 г.
Място на раждане гр. София
Вербувал го служител майор Кирил Иванов Котов на 20.10.1983 г., регистриран на 24.10.1983 г.
Ръководил го служител майор Кирил Иванов Котов; кап. Ангел Славейков Славчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Симеонов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-33284; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Русенски митрополит Неофит

 

 

Забележка: Проверката на ръководителите и членовете на управителните органи  на Българската православна църква продължава.

 

 

 

Председател:

Евтим Костадинов Костадинов                         …………………………..

 

Зам. председател:

Орхан Ахмедов Исмаилов                                 …..…………………

 

Секретар:

Румен Йорданов Борисов                                  …………………………….

 

Членове:

1. Апостол Иванов Димитров                            ……………………

 

2. Валери Георгиев Кацунов                              ….………………….

 

3. Георги Матеев Георгиев                               …………………….

 

4. Екатерина Петкова Бончева                          …………………….

 

5. Татяна Колева Кирякова                                 …………………….

 

6. Тодор Илиев Трифонов                                  ……………………..

 

 

––––––––––––––-

Източник:  Comdos.bg

 

2 Comments »

 • Mariana said:

  Проф. Калин Янакиев:
  Църквата е голямата жертва на комунизма

  http://www.vsekiden.com/110019/prof-kalin-yanakiev/

  Калин Янакиев е професор доктор по философия и културология, преподавател е в СУ „Свети Климент Охридски”. Автор е на множество книги, по-голямата част от които са посветени на християнството.. В края на 90-те години той бе член на комисията за въвеждане на обучение по религия в училищата към просветното министерство. Член е на Националното ръководство на ДСБ.

  Проф. Янакиев, Комисията по досиетата обяви, че 11 от 15-те митрополити от Светия Синод на БПЦ са били сътрудници на ДС. Това прави 73 %. Изненада ли ви този висок брой на агентите сред висшето духовенство?

  От няколко дни насам напълно го очаквам. Имам свои канали за информация и бях почти сигурен в големия брой. Въпреки това, което се огласява, Българската православна църква си остава голямата жертва на комунизма, жертва, дори поради тази причина, че органите на ДС са се грижили систематически за издигането и налагането на определени свои креатури за епископи и митрополити. Оттук нататък всички обобщения, които ще повтарят с превъзбуда, че БПЦ е била в ръцете на ДС, ще бъдат съвсем нечестни и несправедливи.

  БПЦ, както всяка православна църква, далеч не се състои само от човешкия фактор. Църквата, колкото и да се струва странно за секуларно мислещия, е богочовешки организъм. Тя е божествена и земна институция. През всичките тези години силата на духа в нея е привличала в нейното лоно миряни и вярващи. Самият аз, на зряла възраст съм привлечен в нея и съм станал неин мирянин. Така че обобщенията не са уместни по никакъв начин. БПЦ е жертва дори поради това голямо количество от имена на нейни митрополити, които бяха обявени от комисията.

  Името на патриарх Максим обаче не излезе сред сътрудниците на ДС.

  Оттук нататък всякакви спекулации по повод на патриарха на БПЦ трябва да престанат. Това е един голям урок за всички онези, които навремето предизвикаха разкола. Българският патриарх Максим, както става ясно от решението на комисията, няма дори и картонче. А не е възможно някой да има какъвто и да било досег и сътрудничество с ДС, за което да не се запази дори картонче. Българският патриарх няма такова картонче. Може да направите справка и да видите, че за част от митрополитите техните донесения са унищожени, но въпреки всичко документи са запазени.

  На всяка цена трябва да се отбележи и още нещо. Ловчанският митрополит Гавраил, за когото преди време казах, че е един от достойните ни архиереи, не е бил сътрудник. За Пловдивския митрополит Николай е ясно, той е млад, както и за Доростолския митрополит е Амвросий, който израсна по друга линия. Но всички ръководители на разкола, заедно с покойниците, за които е известно, че са били сътрудници, както виждате са били привлечени от ДС.

  Още, когато стартира проверката на комисията по досиетата, призовахте да не се правят обобщения. Но в случая какво очаквате да се случи оттук нататък?

  Очаквам детайлно преглеждане на нещата, защото за двама от митрополитите отсъства сведение някога да са правили донесения. Това са единственият разкаял се – Йосиф, който е Американски митрополит, (б.а.- През 2008 г. митрополит Йосиф публикува свое обръщение, озаглавено „Прощавай, български народе!”, в което поиска прошка за всички, на които е навредил при контактите си с органите на Държавна сигурност преди 1989 г.) и Русенският Неофит. Но сега данните, извадени от комисията, показват, че той не е правил донесения.

  На всички трябва да е ясно – преди 10 ноември, по времето на комунизма никой духовник не можеше да бъде ръкоположен в епископски сан без ДС по един или друг начин да се намеси. Преди време пледирах за индивидуален подход. Ето че първите данни вече ни позволяват да направим такъв като отделим от една страна онези, които не са били сътрудници – на първо място българският патриарх и останалите трима митрополити, като извадим Йосиф и Неофит, които явно не са писали донесения, на всички останали вече внимателно трябва да бъдат прегледани досиетата. За много голямо съжаление на някои от тях делата от тях са унищожени, но е запазена информацията, че те са правили донесения. Има и сведения за получаване на възнаграждения. Това ни позволява да съдим за моралния облик на някои от митрополитите.

  Каква очаквате да бъде реакцията на Светия Синод? Съвсем логично е те да бъдат търсени за обяснения и от медиите, и от миряните.

  Аз като мирянин ви отговарям – БПЦ е жертва на комунизма. Предполагам това е и мнението на българските свещеници. Всеки един от уличените митрополити би трябвало да каже нещо на църковния народ. Всеки един от тези митрополити дължи обяснение на църковния народ, разбира се дължи и някакво публично разкаяние, което би могло, подчертавам би могло, да бъде прието от църквата. Тъй като църквата е призвана от Исус Христос да прощава. На въпроса на неговите ученици до 7 пъти ли трябва да прощаваме на онези, които са ни оскърбили Христос казва: „Не до 7, а до 70 пъти по 7”, т.е безкрайно. Но за да се получи прошка, тя трябва да бъде поискана. Очаквам да бъде поискана такава прошка от онези, които би трябвало да я подирят.

 • Nik said:

  „На всички трябва да е ясно – преди 10 ноември, по времето на комунизма никой духовник не можеше да бъде ръкоположен в епископски сан без ДС по един или друг начин да се намеси.“

  Тази констатация следва да се отнесе до всички личности, които са представлявали някакъв потенциал – интелектуален, социален, политически, икономически – всякакъв. Също както не можеше да бъдеш „издигнат“ на какъвто и да е що-годе значим пост. Например, кандидат-доцентът трябваше да получи одобрението на съответния градски комитет на БКП; професорът – на отдел „Наука и образование“ на ЦК на БКП; академиците се определяха директно от Политбюро на ЦК на БКП.

  Що се отнася до самата институция „Държавна сигурност“, тя също беше под стриктния надзор на Партията по член Първи от Конституцията на НРБ. Ръководителите на тази партия, разбира се, „нямат дори картонче“ в архивите на подопечната им структура. Че как иначе?!

  „Но за да се получи прошка, тя трябва да бъде поискана. Очаквам да бъде поискана такава прошка от онези, които би трябвало да я подирят.“

  А тези, които поемат „вината с мезе“, дали някога ще поискат прошка? Едва ли… Още повече, че те инспирираха мелетата с досиетата, за да отклоняват вниманието на населението от робското му битие при пост-комунизма.

  И каква полза от станалото, освен нарочно търсения сеир? Ще последва ли нещо като отговорност от страна на „осветените“? Няма как, защото и дума не става за извършени престъпления – ако и да е имало такива, документите благовременно са били унищожени. А щом не са документирани престъпления, остава само едно морално унижение – и толкова… или всяко чудо – за три дни.

  Не ви ли се струва странно, че инициатори за създаването на комисиите по досиетата са самите комунисти – днешни социалисти? Практиката е показала, че когато искаш да опорочиш някоя идея, най-прекият път е да създадеш комисия. Което са и сторили.

  Янко Янков-Вельовски призова още на т.нар.„Кръгла маса“, а след това – и от трибуната на Великото Народно Събрание – за незабавно разсекретяване на всички досиета. Което, разбира се, не беше сторено, за да успеят да унищожат всичко, което ги уличава в престъпления – дори и по законите, действували по време на извършването им.

  „Името на патриарх Максим обаче не излезе сред сътрудниците на ДС.“

  Има си хас да излезе… Та той е ръкоположен лично от Политбюро на ЦК на БКП, с персоналната благословия на Първия (тогава, сетне Генерален) Секретар на ЦК Тодор Живков.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.