2024-04-14

Ден: 12.12.2010

Бивши политзатворници настръхнаха срещу хвалбите към соцпостиженията 12.12.2010 Преди час завърши пренскоференция с участието на автентични участници...