2024-04-21

Ден: 21.12.2010

Президентски и местни избори 2011 г. – заедно Депутатите приеха основните текстове, регламентиращи промените в правилата за...
Президентът Георги Първанов взе решение за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално...
Представители на Обществените съвети към дипломатическите ни мисии в чужбина, на български неправителствени организации и на медии...