2022-09-28

СССР

На сайта на БНР е публикуван коментар на доц. Александър Сивилов в предаването "Политически НЕкоректно", с подзаглавие...
От момента на сключването на Пакта за ненападение “Рибентроп–Молотов” до германската атака изминават една година и девет...
Историята на предложението За първи път въпросът за присъединяването на България към СССР е поставен от Тодор Живков...
Чудесата не свършиха дотук. Оркестърът засвири, музиката на Родион Шчедрин изпълни прочутата с акустиката си зала. Завесите...