2024-07-12

проза

Вече писахме за новоизлязлата книга на Симон Гаспаров “Врати от небеса, или когато Джими Хендрикс беше българин”...
Ако имаше сдружение на бившите квартални милиционери, то щеше да се самозакрие от яд при гледката на...