2022-08-13

протест

Процедурите по организиране и провеждане на митинги и протести са регламентирани в Закон за събранията, митингите и...