Home » Archive

Articles tagged with: общество

Избрано »

[13 апр. 2016 | No Comment | ]

Днешният българист прилича на онзи полудивак, споменат от Лео Фробений в “Юношеството на човечеството”, който вече е загубил облика си при допира с доминиращата европейска култура. Той носи традиционната пола на племето си, но се е накиприл с бомбе на главата и държи бастун в ръка – последен вик на модата в Лондон. Провинциалист par excellence! Той ходи из старите градчета на голямата цивилизация и дивом се диви на великите нейни постижения. Но у дома, за стария град на собствения си език нехае или не знае, защото целият му умствен процес тече по правите улици на академичния квартал – копие на всеки друг академичен квартал из известния нему свят. Местната архитектурна (ще рече, художествено-мисловна) традиция той познава дотолкова, доколкото му я разкриват репродукциите в корпоративните кафенета из квартала, или да го кажем иначе – доколкото разбира защо все още носи поличката на племето си. А как би искал да я замени с панталон, та още повече да се превърне в персона, неразличима от останалите академични персони по целия свят! Този наш провинциалист сам си е избрал бомбето и на бастуна инициалите си е изографисал, което приема като достатъчно доказателство за своята индивидуалност.

Авторски страници »

[13 апр. 2016 | No Comment | ]

Идеите, които се предлагат напоследък за привличане на наши сънародници отвън и предлагащи им условия за трайно заселване у нас, няма да имат никакви последици, ако на тези хора не им е гарантирана сигурността. Която държавата явно не може да осигури. Защото никой разумен човек няма да предприеме заселване в малко провинциално селище с идеята да развива собствен бизнес, ако битовата престъпност е неконтролирана, чувства се безнаказана и застрашава както труда и инвестициите му, така и живота и сигурността на него и семейството му. В момента цели села опустяват трайно, цели области на България остават без население, на много места живеят малко, и то възрастни хора, които всекидневно стават жертва на набези на роми. И тези хора нямат никаква законова възможност за противодействие на каквато и да било престъпност. А тези граждани са работили цял живот, раждали са деца, плащали са данъци и сега в момента буквално са жертви на тези набези.

Авторски страници »

[9 апр. 2016 | No Comment | ]

Пешеходната пътека, на която е загинала Лора, е в разширения център на Варна с ограничение на скоростта 50/км.ч. Кой от нас не е чувал рева на „резачките” – скоростните мотоциклети, форсирани на макс. След като два мотоциклета са се гонили по платното на булеварда, как може да се различи звука на отминаващия, с този на приближаващия мотор, че да може момичето да съобрази за грозящата го опасност? Та нали всички ние притежаваме, за Бога, и инстинкт за самосъхранение. И това се касае за здраво, младо момиче.. А как биха реагирали хора с проблеми в слуха, зрението и придвижването? Та те 100 % ще станат жертви в подобна ситуация. Дори и да се огледат и ослушат с частично невиждащи очи, нечуващи уши и тромави крака.

Авторски страници »

[1 апр. 2016 | No Comment | ]

“Да ти взема болката” (цáвът данéм) – казват арменците на човек, който е угрижен – научих това от големия режисьор Крикор Азарян, от едно интервю с него. Притесни ме откровеността на този мъдър човек, изречена шест месеца преди да си отиде завинаги (14 декември 2009 г.): “Много е красиво, но не е истина. Човек не може да вземе болката на другия. Може да съчувстваш, но не можеш да го съпреживееш.” И още по-мъдрото: “Представяте ли си какъв би бил животът, ако чувстваш болката, която причиняваш? Светът щеше да е съвсем друг.”

българи зад граница, Избрано »

[30 мар. 2016 | No Comment | ]

Ако африканските ти съседи отгоре варят маймунски глави;
Ако вонята слиза в спалнята ти всяка нощ и не ти дава да дишаш;
Ако адресно са регистрирани двама, а живеят 15, десет от които всеки ден са различни;
Ако от непрестанния им тропот и глъч не можеш нито да работиш, нито да спиш…

Избрано, политика »

[28 мар. 2016 | No Comment | ]

Корупцията разделя обществото на паралелни икономически светове, тъй като нейната логика е да разделя и да владее. Солидарността между отделните социални групи изчезва. Жертва на това изкуствено разделение стават всички граждани и цялата социална тъкан независимо от мястото и възможностите им. Нейна жертва са също така и институциите, защото заедно със солидарността изчезва и вярата в тях, без значение за коя от трите власти става дума.
Нито този, който подкупва, нито този, който приема да бъде подкупен, страдат от корупцията. Прокурорът не страда от търгуването с влияние срещу власт. Подкупилият не страда от оневиняването му. Пострадалият от корупционната схема е всяко трето лице, тъй като тя ощетява гражданските му права. Корупционната схема е нов тип сделка – сделка във вреда на всички трети лица.

Авторски страници »

[27 мар. 2016 | No Comment | ]

Това е накратко възелът от противоречия, завързан в съвременните ни общества, който предстои да бъде разсечен в обозримото бъдеще. Ще бъде ли взривен отвътре Европейският съюз, за който също важи описаното по-горе, с надигналите се пламъци от социални сблъсъци, политическо и религиозно противопоставяне, тероризъм и пълзящи към война конфликти? И дали когато те преминат, сред пепелищата като птицата Феникс може да се роди онова мечтано общество на солидарност и благоденствие, с друг тип култура, която да може да го спаси и защити?

Авторски страници »

[25 мар. 2016 | One Comment | ]

Предупреждение към имигрантите, стъпващи в България за първи път, преписано с малки съкращения от фейсбук страницата на Хасан Ефраимов
Не идвайте в България!
Тук, нито мюсюлманите са мюсюлмани, нито християните са християни.
И от едните, и от другите се яде свинско на поразия и се лее вино.
За ракията няма да споменавам, защото пиенето й е национален спорт.
Никой не спазва 10-те Божи заповеди – лъже се и се краде като за последно. А прелюбодействието е повод за гордост.

Авторски страници »

[24 мар. 2016 | No Comment | ]

Неврополитика, невроетика и невроикономика са нови клонове на невронауката. Прилагайки съвременни образни технологии, като functional magnetic resonance imaging (fMRI), учените изследват кои мозъчни клетки участват в реакциите на човека, отнасящи се за политически събития и личности. С цел постиженията на невронауките да станат разбираеми за обществото, през 1990 г. президентът на САЩ Джордж Буш старши обяви The Decade of the Brain 1990-2000. В България не съм чул политици да организират дори подобни тематични дни, да не говорим за годишни декади – въпреки че българите сме едни най-често умиращите от мозъчни инсулти хора в света.

Авторски страници »

[24 мар. 2016 | 3 коментара | ]

Глобалното човешко общество е голяма група от хора, които живеят заедно в подредена общност с взаимозависима мрежа от човешки отношения. В Човешкото общество съществува „Мрежа от закономерности“ с „Комплексно многопараметрово влияние“, които временно и хипотетично ще наречем „Закони на човечеството“.

Авторски страници »

[23 мар. 2016 | No Comment | ]

Връзката между вожда и масата е либидна, почти приравнена с любовната. Но поради обективни или непредвидени обстоятелства, в нея възниква често страх и паника. Паниката възниква, когато масата се разлага, защото паническият страх предполага отслабване на либидността на връзката пред страха от опасности. Страхът на отделния индивид се предизвиква или от размерите на опасността, или от прекратяване на емоционалните връзки с вожда, което като правило прекъсва и връзките на индивидите в масата. Тогава вождът и водещата идея могат да станат негативни, а омразата към дадено лице или институция толкова обединяващи, че да предизвика сходни емоционални връзки, както и позитивна привързаност.