2024-05-26

Лондон

С Химна на Българското училище „Иван Станчов”, пред портрета на нашия патрон и съхранител, децата влязоха в...
Мислите на нашите ученици прозвучаха с респектираща зрялост пред присъстващите, запечатани завинаги в техните писмени работи през...
От десетилетия живеем в Лондон и, въпреки че познаваме добре известните места в центъра, винаги има нещо...
Theatre Workshop London ще представи на 23 април "ОТ БЕСИЛОТО КЪМ БЕЗСМЪРТИЕТО" - едноактна драматургична композиция от Стефан...
Удари последният училищен звънец, хлопнахме вратите на училището. Ваканцията лъхна в дните ни. И като награда в...
Обучения за повишаване на квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда ще се проведат през...
Тази година наистина оценяваме факта, че, въпреки многото свои задължения, министърът отдели специално време, за да се...