2023-12-02

Лондон

Състезанието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, а победителите - наградени от...
Наред с много представители на българската общност в Лондон, на събитието присъстваха ръководството и учители от БУ...
С примери от природната среда, която ни заобикаля, проф. Петров демонстрира някои от последните научни постижения, които...
Поводът за тяхната визита беше презентацията на оригинала на Четвероевангелието на цар Иван Александър. Разглеждането на документа...
Благодарим на дядо Антоний за уважението. Винаги, когато идва в Лондон, той гостува в училището и благославя...