2024-06-16

Лондон

Гостите останаха силно впечатлени от възрожденския ентусиазъм, с който представителите на БУ „Иван Станчов“ към Посолството на...
Благодарение на усилията на Негово превъзходителство посланик Марин Райков, Западно - и Средноевропейския митрополит Антоний, княз Кирил...
Състезанието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, а победителите - наградени от...
Наред с много представители на българската общност в Лондон, на събитието присъстваха ръководството и учители от БУ...