Home » Авторски страници

Българският език в чуждоезикова среда. Обучения в Лондон, Мадрид, Пловдив

2020.08.23 Няма коментари
Spread the love

Тема 1. Обучение за повишаване на квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда

Обучението за повишаване на квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда ще се проведе през месец ноември 2020 г. в гр. Лондон, Великобритания. Този период  е съгласуван с организаторите Милена Везенкова, дружество „Б.Г. школо ЮК“, Българско школо „Васил Левски“, ел. поща [email protected] ,  моб. тел. +44 785 21 25 275. Посочен е само месецът на планираните обучения, като впоследствие ще се уточнят конкретните дати и място на провеждане.

Обучението е с продължителност 16 академични часа, от които 10 присъствени и 6 проведени електронно. Обучението ще се проведе в събота и неделя за улеснение на обучаемите.

Кратка анотация:

Разбирането за важността на съхраняването и развитието на майчиния език у децата билингви е заложено в Резолюция 12 от Генералната конференция на ЮНЕСКО през 1999 г., препоръчваща използването на поне три езика в образованието: майчиния език, един регионален или национален език и един международен език. Разликите между изучаването на БЕ като първи език и като втори език са от психолингвистично и социолингвистично ниво. Усвояването на първия език е постигането на монолингвизъм, а резултатът е формиране на първична езикова компетентност. Изучаването на втори език е преход от монолингвизъм към билингвизъм. В първия случай детето се запознава в най-ранна възраст с речевата реализация на езиковите единици и постепенно достига до осъзнаване на езиковата система и на начините, по които тя функционира в различни социокултурни сфери. Във втория случай пътят е от системата към речта. Концептът втори език е сравнително нов за българския научен дискурс. Няма универсален подход за всички изброени възможности на социално-комуникативни ситуации при обучение по български език като втори език, но въпреки това съществуват допирни точки. За всяка ситуация трябва компетентно да се подберат методи и подходи при обучението, за да се постигнат максимално добри резултати. Фокус на обучението ще са методи и похвати за овладяване на българоезична комуникативна компетентност на учениците в българските училища в чужбина.

Тематично разпределение:

 1. Овладяване на българския език в условия на билингвизъм
 2. Специфики при ограмотяване на билингви
 3. Комуникативноречев подход при развиване на уменията за четене и писане от деца, слабовладеещи българския език
 4. Педагогическа подкрепа в билингвална образователна среда

Лектори: проф. д.п.н Румяна Танкова

                     доц. д-р Елена Събева 

След успешно завършване се издава удостоверение за допълнително обучение с присъден един квалификационен кредит, при спазване на на изискванията на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Данните на тези учители се вписват в образеца от Приложение №1.

 

Тема 2. Обучение за повишаване на квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда

Обучението за повишаване на квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда ще се проведе през месец април 2021 г. в гр. Мадрид, Испания. Този период е съгласуван с организаторите Петя Цанева, Асоциация „Балкан“, ПБУ „Св. Иван Рилски“, ел. поща: [email protected] , моб. тел. +34 629 146 214. Посочен е само месецът на планираните обучения, като впоследствие ще се уточнят конкретните дати и място на провеждане.

Обучението е с продължителност 16 академични часа, от които 10 присъствени и 6 проведени електронно. Обучението ще се проведе събота и неделя за улеснение на обучаемите.

Кратка анотация:

Разбирането за важността на съхраняването и развитието на майчиния език у децата билингви е заложено в Резолюция 12 от Генералната конференция на ЮНЕСКО през 1999 г., препоръчваща  използването на поне три езика в образованието: майчиния език, един регионален или национален език и един международен език. Разликата между изучаването на БЕ като първи език и като втори език са от психолингвистично и социолингвистично ниво. Усвояването на първия език е постигането на монолингвизъм, а резултатът е формиране на първична езикова компетентност. Изучаването на втори език е преход от монолингвизъм към билингвизъм. В първия случай детето се запознава в най-ранна възраст с речевата реализация на езиковите единици и постепенно достига до осъзнаване на езиковата система и на начините, по които тя функционира в различни социокултурни сфери. Във втория случай пътят е от системата към речта. Концептът втори език е сравнително нов за българския научен дискурс. Няма универсален подход за всички изброени възможности на социалнокомуникативни ситуации при обучение на български език като втори език, но въпреки това съществуват допирни точки. За всяка ситуация трябва компетентно да се подберат методи и подходи при обучението, за да се постигнат максимално добри резултати. Фокус на обучението ще са методи и похвати за овладяване на българоезична комуникативна компетентност на учениците в българските училища в чужбина.

Тематично разпределение:

 1. Овладяване на българския език в условия на билингвизъм
 2. Специфики при ограмотяване на билингви
 3. Комуникативноречев подход при развиване на уменията за четене и писане от деца, слабовладеещи българския език
 4. Педагогическа подкрепа в билингвална образователна среда

Лектори: проф. д.п.н Румяна Танкова

                     доц. д-р Елена Събева

Изискване за техническо обезпечаване на участниците:

лаптоп, оборудван с микрофон и камера; стабилна интернет връзка.

След успешно завършване се издава удостоверение за допълнително обучение с присъден един квалификационен кредит, при спазване на на изискванията на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Данните на тези учители се вписват в образеца от Приложение №1.

 

Тема 3. и Тема 4. Обучение за придобиване на умения за дизайн и провеждане на електронно обучение и създаване на електронно учебно съдържание

Обучението ще се проведе електронно и с частично присъствие. На участниците ще се даде възможност да решат дали да изберат само дистанционно обучение без присъждане на кредит, или дистанционно обучение с частично приствие и присъждане на кредит. За улеснение на обучаемите ще се сформират 2 групи. За едната група обучението ще се провежда в съботни дни, а за другата – в неделни. Занятията ще са в подходящо време както за учителите от ЕС, така и за участници от САЩ и Канада.

А) електронно обучение

Електроното обучение ще се проведе  в периода от 01.12.2020 г. до 01.04.2021 г. и ще е съобразено с работата на българските училища в чужбина и техните ваканции. Ще се провежда в съботни и неделни  дни. Часовете на провеждане ще бъдат обявени предварително на всички обучаеми след регистрацията им в Приложение 1.

Б) присъствено обучение

Присъственото обучение ще е в рамките на 3 дена и ще се състои в периода 1-15 юли 2021 г. То ще се проведе в гр. Пловдив 4000 – Р България, Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“ № 236.

За присъственото обучение обучаемите, при желание, могат да използват безплатно легловата база в модерно обзаведените общежития на ПУ (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1611/), които са в непосредствена близост до сградата, в която се провежда обучението. За участниците в присъственото обучение ще бъдат осигурени кафе паузи и обяд. При желание да се използва легловата база на Пловдивския университет се попълва Приложение 2.

Кратка анотация: След 1980 г. са дефинирани три различни поколения – Y, Z и α, които изпитват различни образователни потребности. Y идентифицираните се чувстват комфортно с употребата на компютри, мобилни телефони и видеоигри, докато принадлежащите към Z поколението се свързват много повече с работа с таблети, смартфони и приложения. За представителите на поколение Z и α действителният и виртуалният свят представляват една и съща реалност.

Нуждата от спешна дигитализация на цялото образование, предизвикана от избухването на пандемията от COVID-19 през 2020 г., само илюстрира колко належащи и важни са промените в образователния процес. Може да се обобщи, че през последните години дигитализацията се превърна в основно средство за осигуряване на достъп до по-качествено образование и за осъвременяване на методите за преподаване, съобразно с нагласите и интересите на младите поколения.

Тематично разпределение:

 1. „Педагогически дизайн на електронно обучение“
 2. „Технологични аспекти на електронното обучение“
 3. „Създаване на образователна мулти медия“

Лектори: Екип от преподаватели

Изискване за техническо обезпечаване на участниците:

 • лаптоп, оборудван с микрофон и камера;
 • стабилна интернет връзка.

След успешно завършване се издава удостоверение за допълнително обучение с присъдени три квалификационни кредита, при спазване на изискванията на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

За повече информация – лице за контакт: Адриана Любенова

[email protected]

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

Приложение 2

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.