2023-06-10

Лондон

Удари последният училищен звънец, хлопнахме вратите на училището. Ваканцията лъхна в дните ни. И като награда в...
Обучения за повишаване на квалификацията за преподаване на български език в чуждоезикова среда ще се проведат през...
Тази година наистина оценяваме факта, че, въпреки многото свои задължения, министърът отдели специално време, за да се...