2023-12-07

Изборен кодекс

Румяна Дечева коментира също, че много от промените в Изборния кодекс дават "вратички" за тълкуване. Например тъмната...
Съставът на Централната избирателна комисия (ЦИК) се редуцира до 15 души, а председателят, заместник-председател и секретарят ще...
Участници в секционните избирателни комисии, организатори и координатори на изборните доброволци зад граница, както и други активни...
В петицията се настоява за гласуване по пощата на следващите избори за всички български граждани, възстановяване на...
ЗАКОНОПРОЕКТЪТ НА ГЕРБ за промяна в Изборния кодекс не предвижда издаване на удостоверения за гласуване за Народно...