2023-06-06

бюджет

Повечето от участвалите в това гласуване 81 депутати подкрепят предложението на вносителя на законопроекта, а не предложението...
Тази публикация съдържа изказване на проф. Лъчезар Аврамов, член на Обществения съвет към министъра на образованието и...
От тази стенограма може да се разбере, че институцията на националния омбудсман се помещава в частна сграда...
Статистиката за броя на населението с постоянен адрес на територията на различните общини в България за 2015...
Финансовият министър на САЩ Джейкъб Лю уведоми конгреса, че след 17 октомври държавния бюджет ще бъде изчерпан...
Българското правителство гласува безпрецедентно за последните години решение да се увеличи финансирането на президентската институция над одобреното...