2024-02-22

българско посолство

Мария Габриел, министрите на правосъдието и на иновациите и растежа, и двама зам.-министри се срещнаха с представители...
Двадесет и две произведения на изобразителното изкуство от колекцията на Българското посолство в Германия са изложени за...
Марийка Томова, майка и настойник на 17-годишния Румен Петров Томов-Каллмир, е изпратила преди два дни до Българското...
Днес България е в траур. Природните бедствия от последните дни отнеха човешки животи, разрушиха домове, пътища, цели...