2023-02-05

Българи в Чехия

Председателят на съда, след прочитане на необходимите формалности, още в началото се обърна към адвоката, представляващ жалбоподателя,...
Специални благодарности на участниците - фолклорен танцов състав „Лисичка“ от Инголщадт и Мюнхен, с ръководител Мехмед Памуков;...
Българската православна общност в Чешката република и Българският културно-просветен клуб в Прага канят сънародници, жители и гости...