2023-02-02

AI (PAI)

Защо, успоредно с политическото образование на хората, да не помисли и за машините/компютрите? Щом се работи по...