2024-06-21

коронавирус

Като част от превенцията срещу коронавирусната инфекция, от 1 ноември 2020 г. Германия обявява цялата територия на...
Покрай маркетинговите интелектуалци (термин на проф. Тончо Жечев) и политическите „елити“, забравихме вещите хора, тези, които правят...
Съгласно предложението, което разчита на съществуващите законови органи на Центровете за контрол и превенция на заболяванията, за...