2024-06-13

Георги Флеминг

Истината за нашата българска църква "Св. Иван Рилски" в Чикаго, чрез неоспорими факти. Съкратено изложение на по-главните...
Георги Флеминг, председател на църковното настоятелство на храма „Св. Иван Рилски Чудотворец“, се обърна към нашето издание...