2024-07-12
С публикуването на прословутата първа част от изказването на г-н Борисов в Чикаго интернет порталът ни доказа...