2022-05-16

политика

Не можете да идвате да преподавате уроци по демокрация на Путин от Европейския парламент, когато минавате с...
Харис произнесе „значението на хода на времето“ четири пъти за по-малко от 30 секунди: „Докато правихме обиколка на...
Изправени сме за пореден път пред абсолютен саботаж от страна на прокуратурата на Република България, под ръководството...