2022-12-05

политика

Съгласно тогава приетите правила, освен БКП, и различни организации ад-хок са били регистрирани в СГС и са...
В официалното съобщение се казва: "Използваното обозначение за езика е македонски, без допълнителни пояснения и бележки под...