2022-12-05

политика

Програмата има за цел да се засилят обменът на информация, инициативите и връзките между представители на българските...
Емигрантите питат, Карбовски отговаря, в един свободен разговорен формат. Видеозапис от срещата, без съкращения и цензура, може...
Защото „демокрацията е най-лошото управление в нискокултурна и необразована страна“ (Стоян Михайловски). Защото действа „организираната посредственост“ –...