2024-04-12

Месец: април 2024

Изключително приятна беше срещата на генералния консул с учениците, техните учители и директора на училището, г-н Карл...
Проектът на Външнополитическа стратегия на България (2024-2030), представен вчера в София, би трябвало да бъде качен в...
Събитието бе организирано от исторически кръжец "Родолюбие" и предизвика изключителен интерес. Събраха се повече от 40 човека....