2024-04-21

Ден: 12.02.2021

Чрез тук визираният Меморандум отправям Специално Предизвикателство най-вече към Нейно Превъзходителство г-жа Джесика Ким, която, НЕ САМО...
Британските власти са уведомили с нота българското Външно министерство, че дават съгласие за образуването на не повече...
Считаме, че сега действащата конституционна разпоредба дискриминира българските граждани, живеещи извън България, които имат и друго гражданство....