2024-07-15

Ден: 06.02.2021

Във връзка със специфичните изисквания в ситуацията на пандемия, част от държавите дават съгласие вотът да се...
Програмата съдържа: първо - създаване на Европейски здравен съюз (предвижда се разширяване на мандатите на Европейската агенция...