Home » Archive

Articles Archive for 23 февруари 2021

Авторски страници, политика »

[23 февр. 2021 | No Comment | ]

Дори и да гласувате зад граница – то Вашият глас не е равен по тежест с гласа на брат Ви в България. А това е противоконституционно. При това несправедливо е не само за гласоподавателя, но и за тези, които се кандидатират – защото зад граница не можем да избираме независими кандидати или да гласуваме с преференция. Колко души сте чули да Ви говорят за подобно погазване на основните…

Авторски страници, политика »

[23 февр. 2021 | No Comment | ]

Ето какви са предложенията на „Републиканци за България“ относно политиките за българите в чужбина. (Повечето от тези предложения не са нови, за тях е ставало дума неведнъж в различни обсъждания и форуми, поредица от писма до български институции, в заседания на Комисията по политиките за българите в чужбина и пр., но досега не са реализирани.)

Авторски страници, литература »

[23 февр. 2021 | No Comment | ]

Но, когато посегна да направи кръстен знак над умиращото й тяло, ръката му увисна безсилна, защото, макар да молеше Бога за прошка, сам той не можа да се пречупи. И Божанината душа тръгна за Отвъд неопростена и натежала от чуждия грях.
…А сега същата тази душа стоеше като стена пред неговата и нито я пускаше сред тихия покой на Божиите селения, нито искаше да я запрати в бездната, към вечните мъки на страданието.