2024-04-23

Ден: 15.02.2020

Българо-американска културно-образователна фондация BACEF, Българско училище "Св. св. Кирил и Методий" и Генерално консулство на Р. България...
Ивайло Илиев, председател на Гражданско движение "Покана за доброволно изпълнение" и член на Управителния съвет на Сдружение...