2022-09-25

Ден: 19.02.2020

Многократно сме сигнализирали министъра за съществуващата незаконна практика на съдилищата в страната да не издават валидни, мотивирани...