2023-02-01

Ден: 28.02.2020

Завен Астадуров е бивш собственик и ръководител на предприятията “МС-България” ЕООД и “Бутилираща компания – Ракитово”. Той...