2024-04-21

Месец: декември 2018

В категория "Лидерство за устойчиво организационно развитие" наградата бе дадена на Асоциацията на българските училища в чужбина...
Салон за българска култура и духовност в Чикаго е отличен с поредно признание. Фондация "Млади български таланти"...