2024-03-01

Ден: 10.12.2018

Конференцията е един добър пример за междуинституционално сътрудничество. Инициатори и организатори на тази вече станала традиционна среща...