2023-12-02

Ден: 05.12.2018

Мината се води във фаза „пилотен проект” и затова законово избягва изискването за Оценка на въздействието върху...