2024-05-21

Ден: 02.12.2018

В категория "Лидерство за устойчиво организационно развитие" наградата бе дадена на Асоциацията на българските училища в чужбина...