Home » Archive

Articles Archive for 24 декември 2018

In English, Авторски страници »

[24 дек. 2018 | No Comment | ]

Happy to have done our best, we look forward to reporting to Santa that we have worked hard and have deserved everybody‘s approval. We now say GOOD BYE to 2018 and meet 2019 confident in a future which will be even brighter and happier.
To all our friends and supporters, and to all children, parents and teachers all over the world we wish peace, health, happiness and success. Let it be! Let us be!

Авторски страници »

[24 дек. 2018 | No Comment | ]

През 2017 г. разходите за администрацията (заплати, осигуровки) в консолидираният държавен бюджет бяха 7 милиарда 919 милиона и 300 хиляди лева.
До октомври вкл. тази година (последните данни) разходите са 7 милиарда 114 милиона и 800 хиляди лева – средномесечно по 711.4 милиона.
ТАКА ЧЕ ТАЗИ ГОДИНА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА ЩЕ НИ СТРУВА БЕЗУМНИТЕ 8,5 МИЛИАРДА ЛЕВА!! (без коледните премии и годишните бонуси!)

Авторски страници, литература »

[24 дек. 2018 | No Comment | ]

Вечерта Коледата мина покрай баба Станка, надникна през прозорчето на малката й стаичка и тъжно се усмихна.
След това се спря в циганската махала, където Яшо, вече пиян, напсува друг циганин, който режеше прасето с него. Другият циганин, също пиян, само късо замахна и ножа му изкорми Яшо. Коледата поклати глава и побърза да се махне от там.
Щом наближи комплекса, Коледата не бе допусната да приближи от охраната.