2024-07-17

Ден: 24.12.2018

През 2017 г. разходите за администрацията (заплати, осигуровки) в консолидираният държавен бюджет бяха 7 милиарда 919 милиона...