2024-05-18

1 thought on “Чувствате ли се ощетени от демокрацията?

  1. Ако се погледне в не толкова персонален план, обяснението е многообхватно и не се отнася само до повърхностна съпоставка на понятията демокрация-тоталитаризъм, капитализъм-социализъм и пр. антагонизми. По-важно от самата им същност е какво кара хората да се стремят и да се борят за или срещу едно или друго от тях, как се постига и с цената на какво този стремеж или противоборство. В най-общи линии в основата на всичко това стои икономическата изгода. Икономическите мотиви стоят и в основата на политиките, провеждани в една или друга политическа система /освен чисто политическите/, пречупени през социалният аспект, заложен в нея. Тези мотиви съпътстват развитието на човешкия род откакто са пуснати в оботот парите, но най-вече след като лихварството става неизменна част и двигател на предприемаческата и/или търговската дейности на различните общества и държави. Както е известно, войната е продължение на политиката, но с други средства, а колкото по-често се стига до този начин на уреждане на някакви проблеми, толкова по-добре за лихварите. Оттук могат да се направят изводи по отношение военните конфликти и всичко, което е свързано в ретроспективен план с тях, за да се стигне до тях. Това накратко е по отношение на междудържавните отношения. Другият основен момент, свързан с икономическата изгода е отношението между труда и капитала. Същото взаимоотношение е поставено в основата на икономическата теория на Карл Маркс, с която той обслужва своите ментори и дава „оръжие“ в ръцете на пролетариата срещу капитала. Въз основа на тази теория се дава възможност на света да бъде разделен на две обществено-политически системи, което по същество отново и ПРЕДИ ВСИЧКО обслужва все повече растящата нужда от власт и пари /и обратно/ на ЛИХВАРИТЕ, които по силата на последното стоят на върха на пирамидата при развитието на човечеството. Заради обслужването на ТЕХНИТЕ интереси се стигна и до премахването на Берлинската стена и вместо конвергиране на съветския блок със западния свят стана конвергиране на елитите им, като една не малка част /ако не и по-голямата/ от обществения капитал на източноевропейските страни стана притежание на същите ментори /най-меко казано/ с помощта на Техните марионетки и слуги от същите тези страни. Да, тоталитарният комунистически модел /у нас/ беше заменен с посттоталитарен/посткоминистически, който някои наричат преход, други направо демокрация, но по същество представлява диктатура на посредствеността, на профаните, първосигналните, примитивите и игнорантите. Режим, осъществяван от ПАРТИИТЕ НА ПРЕХОДА по престъпен и мародерски начин, със съучастието на целия български народ. На фона на всичко това, всеки намира своето обяснение през призмата на своя субективен свят и реализация както преди /ако е имал такава/, така и след промените, което все пак е и до известна степен родова наследственост и/или обремененост. И накрая едно съществено съотношение, което умело се използва при някои аргументации ЗА или ПРОТИВ предишния или сегашния модел, който аз определям като ММС /мирно мизерно съществуване/, а то е СВОБОДА срещу СИГУРНОСТ. Всеки достига до своето обяснение на процесите по различен начин, къде по по-прост, къде по по-сложен, но в крайна сметка е важно дали намира своето място и по какъв начин може да влияе на същите, от които и той е част и не може да избяга от тях?!?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *