Home » Archive

Articles Archive for 18 ноември 2017

Авторски страници, история »

[18 ное. 2017 | 4 коментара | ]

Това бе доказано и от изследователи, работещи в друго поле на науката, различно от това на проф. Димитър Ангелов. Етнолозите Николай Колев, Иваничка Георгиева и Евгений Теодоров, а също и траколозите и историци Иван Венедиков и Ваня Лозанова, успяха да открият произхода на важни български обреди, празници и обичаи.
За изненада на мнозина се оказа, че Сирни Заговезни, Коледа, Гергьовден, Трифон Зарезан, Еньовден, ладуването, кукерските и русалийски игри, нестинарството, а също и мартеницата, не са неща, които се е появили  след прословутата 681-ва година, а са част от ревностно опазеното през няколко хилядолетия тракийско наследство. Касае се за ехо от култовете към Хероса, Дионис, Сабазий, Бендида, Залмоксис. Касае се за традиция, която нито приетото още в апостолско време християнство, нито пък чуждото духовество от по-късно време успява да изкорени.

Избрано, история »

[18 ное. 2017 | 2 коментара | ]

Все повече специалисти от различни области – археология, история, етнология, антропология и т.н. достигат, независимо един от други, до един и същи извод, свързан с древната и по-нова история на Балканите. Този извод е свързан с дълбоката приемственост, която съществува по нашите земи още от времената на праисторията до днес. Тази приемственост се наблюдава както в областта на материалната култура, така и по отношение на социалното развитие, на генетиката, на антропологията. Тези наблюдения доказват приемствеността на населението, обитавало балканските земи в древността и на неговата култура, с населението и културата на всички днешни балкански народи, като най-силно изразена е тази приемственост при днешните българи.

Авторски страници »

[18 ное. 2017 | No Comment | ]

Пирамидата на богатството: най-богатите в света са 1% от населението на Земята и притежават 50,1% световното богатство – $ 140 трилиона.
• Сюис Креди констатира, че “глобалното неравенство в богатството със сигурност е високо и се увеличава в периода след кризата”.
• Само през последната година са се появили нови 2,3 милиона милионери. Така общият им брой по света е 36 милиона. “Броят на милионерите, който намаля през 2008 година, се възстанови бързо след финансовата криза и днес е три пъти по-голям от нивата през 2000 година”, посочват още от Credit Suisse.
• Световното богатство е нараснало с 27% след световната финансова криза.